atalink_flag_vi
Tiếng Việt
Sản phẩm
atalink_search
atalink_flag_vi
Tiếng Việt
Trang chủ
Tìm kiếm
Tin tức
Công việc
Trợ giúp
1 / 4
Preview
no-image
no-image
no-image
no-image
no-image
Thông tin sản phẩm
Nhãn hiệu
RED
Nguồn gốc
Việt Nam
Sản xuất tại
Việt Nam
Đơn vị tính
Gói Dịch Vụ
Mã nhà sản xuất
N/A
Dịch vụ nhân sự vệ sinh hàng ngày RED
SKU:893-N8129001-0000012

Mô tả sản phẩm

Dịch vụ nhân sự vệ sinh hàng ngày RED có giá dịch vụ 7.000 - 15.000 VND / m².